BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kroncke Charles, Smith Kenneth
Title
The Wage Effects of Ethnicity in Estonia
Source
The Economics of Transition, 1999, vol. 7, nr 1, s. 179-199
Keyword
Migracja ludności, Analiza rynku, Mniejszości narodowe, Płace, Rynek pracy
Population migration, Market analysis, Ethnic minority, Wages, Labour market
Country
Estonia
Estonia
Abstract
Po rozpadzie Związku Radzieckiego spora grupa etnicznych Rosjan znalazła się w sytuacji mniejszości narodowej w nowo utworzonych państwach, także w Estonii. Artykuł stara się porównać czy w przeszłości i obecnie kwestie narodowościowe miały wpływ na płace w Estonii. W tym celu na danych z lat 1989-94 z badań nad rynkiem pracy w Estonii zastosowano procedury dekompozycji płac mężczyzn zatrudnionych na pełnym etacie w celu porównania płac Rosjan i Estończyków. Okazuje się, że w roku 1989, który uznano za reprezentatywny dla okresu przed rozpadem ZSSR, nie stwierdzono dyskryminacji w żadnej z tych dwóch grup etnicznych. Jednak w 1994 sytuacja Rosjan pogorszyła się. Dane wskazują, że znajomość języka estońskiego nie wpływa na płace. Dość nieoczekiwanie sytuacja płacowa Rosjan urodzonych w Estonii przedstawia się gorzej niż Rosjan imigrantów.

Using the retrospective (1989-94) Estonian Labour Force Survey (ELFS), we attempt to examine potential wage discrimination based on ethnicity (Estonian and Russian). Using standard wage decomposition methodology, we look at male full-time workers in the years 1989 and 1994. There is no evidence of discrimination against either ethnic group in 1989. However, the available data provide substantial evidence of discrimination against ethnic Russians in 1994. The evidence also suggests that Estonian language ability does not significantly affect wages. Surprisingly, Estonian-born ethnic Russians appear to fare worse than immigrant ethnic Russians in terms of wages.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0967-0750
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu