BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska Krystyna
Title
W poszukiwaniu ogólnej teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich
Source
Gospodarka Narodowa, 1999, nr 7-8, s. 27-39
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Foreign investment
Abstract
Charakterystyczną cechą współczesnego przedsiębiorstwa jest pogłębiający się proces jego internacjonalizacji, co ozacza wzrost jego powiązań ekonomicznych z zagranicą. Dominującą formą internacjonlizacji nadal pozostaje wymiana międzynarodowa lecz coraz większego znaczenia nabierają zagraniczne inwestycje bezpośrednie. W związku z tym w literaturze ekonomicznej pojawiło się szereg prób wyjaśnienia tego zjawiska. Powstało wiele konkurencyjnych hipotez, z których każda kładzie nacisk na inne czynniki determinujące podejmowanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W latach 70. naszego wieku pojawiła się eklektyczna teoria miedzynarodowej produkcji, która pretenduje do miana teorii uniwersalnej. Twórcą jej jest J.H.Dunning.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu