BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gmińska Renata
Title
Rachunek kosztów jakości jako narzędzie rachunkowości zarządczej
Account of Quality Costs as Method of Management Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2001, nr 21, s. 43-60, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów, Koszty kontroli jakości, Systemy jakości, Informacja dla potrzeb zarządzania
Management accounting, Cost accounting, Quality control cost, Quality systems, Information for management needs
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań autorki jest rachunek kosztów jakości wchodzący w skaład rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwa. Na potrzeby artykułu omówione zostały kolejne zagadnienia: pojęcie jakości i metody zarządzania jakością (Total Quality Management, benchmarking, reengineering). Następnie autorka scharakteryzowała istotę kosztów jakości i dokonała ich klasyfikacji. Na koniec przedstawiła rachunek kosztów jakości jako narzędzie dostarczania informacji kierownictwu firmy, które są niezbędne do podejmowania decyzji w kwestii kosztów jakości.

The article touches following problems: quality, quality costs and account of quality costs. It defines notions: quality control, quality assurance and quality management. It describes TQM (Total Quality Management), benchmarking and reengineering. There is classification of quality costs. It presents wherein account of quality costs consist. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu