BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gilewicz Dariusz
Title
Warunki wdrażania procesowego rachunku kosztów
Conditions of Practical Applications of Activity Based-Costing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2001, nr 21, s. 35-41, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Koszty w przedsiębiorstwie, Koszty pośrednie, Rachunek kosztów działań
Costs in companies, Indirect costs, Activity Based Costing (ABC)
Note
summ.
Abstract
Temat artykułu dotyczy warunków wdrażania koncepcji Activity-Based Costing (rachunku kosztów działań), która określa nową strukturę i zasady kalkulacji kosztów pośrednich oraz służy do dokładnego ustalenia wielkości kosztów pośrednich przypadających na dany produkt. Autor zaproponował typy działań w firmie wytwórczej i ich charakterystykę oraz swoje przemyślenia w związku z zaproponowanymi działaniami, które mogą być podstawą do dalszej dyskusji na temat podziału procesu produkcyjnego w firmie na pojedyncze działania według koncepcji ABC

In the paper author presents some opinions and remarks on the conditions and bariers of practical application of Activity Based-Costing in enterprises (firms). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu