BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia
Title
Ewidencja kosztów i przychodów jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej
Recording of Costs and Incomes in Non-Profit Organisations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2001, nr 21, s. 21-34, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Organizacje non-profit, Zasady rachunkowości, Ewidencja księgowa, Ewidencja kosztów działalności, Przychody
Non-profit organisations, Accounting principles, Accounting records, Operating expenses records, Revenue
Note
summ.
Abstract
Jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej i nie będące spółkami prawa handlowego mogą stosować uproszczone reguły rachunkowości. Autorka przedstawiła układ kosztów i przychodów oraz sposób ich ewidencji, które dostarczają odpowiednich informacji do oceny działalności omawianych jednostek i spełniają podstawowe wymogi w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, szczególnie rachunku wyników.

Units that are not based on the Commercial Code and these with no business activities are allowed to use the simplified rules of accountancy, according to the Financial Minister's decree. The chosen problems concerning the record of economical activities, that are characteristic for the units, are shown in the present paper. The costs and the income are directly connected with the statutory activity of the unit and play a very important role what creates the basis to distinguish the particular problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu