BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczkowska Anna
Title
Budżetowanie jako narzędzie planowania
Budgeting as Instruments of Planning
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2001, nr 21, s. 5-19, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Planowanie w przedsiębiorstwie, Budżetowanie, Budżet przedsiębiorstwa
Enterprise management, Enterprise planning, Budgeting, Budgets of enterprises
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczył roli jaką w sterowaniu rozwojem przedsiębiorstwa odgrywa funkcja planowania. Autorka omówiła klasyfikację planów w jednostce gospodarczej. Następnie zwróciła uwagę na to, jak ważnym narzędziem planowania jest budżetowanie, określające zasady planowania i koordynacji założeń planistycznych oraz wykorzystania środków finansowych do wykonania zadań produkcyjnych. Opracowanie kończy omówienie etapów budowy, zalet i wad oraz metod sporządzania budżetów w przedsiębiorstwach

Planning activity of company in the market economy is the one of fundamental instruments of control development. Planning it's the project of future and effective means. The plan should contain tasks which are possible to perform. The proces of planning have to go before study and analysis of outside and inside terms activity of company. One of instruments of planning is budgeting. The aricle shows the process of planning in economic unit, particular pays attention to budgeting. The article presents essence, stages and methods of budgeting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu