BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera
Title
Fundacja jako podmiot gospodarczy
The Foundation as an Economic Entity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2001, nr 21, s. 153-165, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Fundacje, Działalność gospodarcza
Foundation, Business activity
Note
Zsfg.
Abstract
Fundacja, to instytucja, której podstawą jest majątek przeznaczony przez założyciela na cele naukowe, kulturalne lub filantropijne. Fundacje są podmiotami gospodarczymi (osobami prawnymi) i podlegają ustalonym przepisom choć, ze względu na specyfikę działalności, niektóre rozwiązania prawne odbiegają od przyjętych zasad. Celem opracowania było zwrócenie uwagi na procedurę tworzenia fundacji i warunki prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej.

Foundations are economic entities (legal entities) which basis is fortune designed for science, culture and charity. The article paid attention to procedure of foundation's formation and conditions of statutory and economic activity. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu