BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawer Urszula
Title
Finansowanie opieki zdrowotnej
Financing Health Cares
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2001, nr 21, s. 139-151, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Reforma służby zdrowia, Opieka zdrowotna, Finansowanie służby zdrowia, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Komercjalizacja ochrony zdrowia
Health care reform, Health care, Health care financing, Medical facilities management, Commercialization of health protection
Note
summ.
Abstract
Od 1 stycznia 1999 roku wprowadzony został w Polsce system finansowania opieki zdrowotnej, oparty na zasadach powszechnego ubezpieczenia. Podstawowym źródłem finansowania są wpływy ze składek ubezpieczeniowych, przy czym część zadań, jak: nadzór epidemologiczny i profilaktyczne programy zdrowotne finansowane są z budżetu państwa. Autorka przedstawiła instytucję lekarza rodzinnego oraz zmiany w działaniu opieki stacjonarnej (szpitali), będące podstawowymi efektami reorganizacji w finansowaniu opieki zdrowotnej. Dla porównania autorka przedstawiła sposób finansowania służby zdrowia w wybranych krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Omówiony został system DRG - system Jednorodnych Grup Pacjentów, który jest docelowym systemem rozliczania szpitalnego w Unii Europejskiej.

Efficient working of institution of health care mostly dependent on sources her of financing. Close by of sources of financing important determinant putting into influencing on rational economy of agencies of medical service is selection of situable methods and of forms their of financing. The article shows sources, methods and forms of financing health cares in Poland and selects countries of Europe. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu