BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rublewski Marek
Title
Wpływ gospodarki cyfrowej na rozwój rachunkowości u progu XXI wieku
Digital Economy and Its Influence on Accountancy at Begining of XXI Centure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2001, nr 21, s. 119-126, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Rzeczywistość wirtualna, Sieci komputerowe, Internet, Intranet, Ekstranet
Accounting, Globalization of enterprise activity, Virtual reality, Computer networks, Internet, Intranet, Extranet
Note
summ.
Abstract
Temat artykułu dotyczy zmian w rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach tzw. gospodarki cyfrowej i digitalizacji przedmiotów i usług. Przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystywaniu sieci, głównie Internetu, stają się dostępne w skali globalnej, co wymaga zmiany tego co było fizyczne w postać cyfrową (wirtualną). W artykule jest mowa o Intranecie, czyli wewnętrznej sieci komputerowej firmy, której technologia umożliwia korzystanie z zasobów informacyjnych generowanych i gromadzonych w firmie oraz komunikację wewnętrzną. Autor zwrócił także uwagę na Extranet czyli, sieć partnerską, która pozwala klientowi na realizację zamówienia elektronicznie za pomocą bezpośredniego połączenia z komputerem dostawcy.

This work presents the subject of organization of accounting in the digital economy form the point of view of using the computing equipment including the global networks, a local network as Intranet, Extranet and the data bases. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu