BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin
Title
Obszary polityki bilansowej w świetle obowiązujących przepisów prawa
Areas of Balance Policy in Light of Obligatory Rules of Law
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2001, nr 21, s. 109-117, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Ustawa o rachunkowości, Polityka bilansowa, Bilans przedsiębiorstwa
Accounting Act, Balance sheets policy, Enterprise’s balance
Note
summ.
Abstract
Ustawa o rachunkowości daje pewną swobodę podejmowania przez jednostkę decyzji dotyczących zasad w sposobie ujmowania księgowości niektórych operacji gospodarczych. Możliwe jest zatem wpływanie na kształt sprawozdań finansowych za pomocą polityki bilansowej. W artykule jest mowa o instrumentach wykorzystywanych w kreowaniu sprawozdań finansowych. Autor omówił instrumenty czasowe, formalne i materialne polityki bilansowej.

Article talks over areas of utilization of tools of balance policy in Polish economic practice with regard of legal norms obligatory in Poland. Author introduces temporary tools, formal, material balance policies in area of which firm can create one's own reports financial. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu