BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broniewska Grażyna
Title
Modele i formy szkoleniowe : Szkolenie w procesie TQM (2)
Source
Problemy Jakości, 1999, nr 10, s. 41-47
Keyword
Zarządzanie przez jakość, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Szkolenie pracowników
Total Quality Management (TQM), Enterprise management, Manpower training
Abstract
Prowadzenie efektywnego szkolenia w nowoczesnej organizacji wymaga nowego myślenia, nowych modeli, nowego podejścia, a także nowych instrumentów i mechanizmów. W artykule omówiono formy i metody doskonalenia pracowników oraz modele szkolenia, tj: model systematyczny, model Ashide Management Collage, model "Organizacji uczącej się".
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu