BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broniewska Grażyna
Title
Strategia i proces szkolenia : Szkolenie w procesie TQM (1)
Source
Problemy Jakości, 1999, nr 9, s. 10-16
Keyword
Zarządzanie przez jakość, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Szkolenie pracowników
Total Quality Management (TQM), Enterprise management, Manpower training
Abstract
Omówiono czteroetapowy model procesu szkolenia w TQM opracowany przez autorów książki "Training for Total Quality Management", który składa się z następujących po sobie i charakteryzujących się ruchem okrężnym etapów: rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, sesje szkoleniowe, przeniesienie efektów szkolenia na stanowiska pracy i ocena szkolenia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu