BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecki Witold
Title
Ryzyko kryzysu walutowego w Polsce
The Risk of Financial Crises in Poland
Source
Gospodarka Narodowa, 2000, nr 4, s. 1-17, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Kryzys walutowy, Gospodarka, Przepływy kapitałowe
Currency crisis, Economy, Capital flows
Note
streszcz.
Abstract
Tematem artykułu jest możliwość wystąpienia w Polsce kryzysu walutowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia, jakie stwarzają w tym względzie przepływy kapitału krótkoterminowego. Przedstawiono tło współczesnych kryzysów walutowych; omówiono mechanizm, skutki i przyczyny kryzysów walutowych. Omówiono też doświadczenia wynikające z kryzysów walutowych lat 90.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Calvo G.A., [1995], Varieties of Capital-Market Crises, Working Paper. University of Maryland.
 2. Flood R.P., Marion N.P., [1998], Perspectives on the Recent Currency Crisis Literature, Working Paper nr 98/130, International Monetary Fund.
 3. Gotz-Kozierkiewicz D. [1999], Polityka pieniężna w Polsce w latach 90. w: Polityka finansowa w okresie transformacji - doświadczenia lat dziewięćdziesiątych. Instytut Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.
 4. Krugman P, [1979], A Model of Balance-of-Payments Crises, "Journal of Money. Credit and Banking", Vel. LI
 5. Krugman P. [1997]. Are Currency Crises Self Fulfilling? NBER Macroeconomics Annual. Cambridge: The MIT Press
 6. Lutkowski K. [1999], Mechanizm kryzysów walutowych w świetle ostatnich zakłóceń na międzynarodowych rynkach finansowych, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej" SGH. nr 6
 7. McKinnon R. [1996], The Rules of the Game. International Money and Exchange Rates. Cambridge: Tie MIT Press
 8. Obstfeld M., [1994], The Logic of Currency Crises, "Cahiers Economiques et Monetaies", Vo, 43. Bank of France.
 9. Pietrzak E., [1996]. Wymienialność złotego. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 10. Rybiński K., Szczurek M., [1998]. Learning lessons from the Asian crisis, w: ING Barings Capital and Money Markets Report, March.
 11. Rzeczpospolita. [2000]. nr 5570 (28.04.2000).
 12. Sławiński A., [1999], Finansowanie deficytu w obrotach bieżących. "Ekonomista", nr 1.
 13. Sławiński A., Dusza M, [1998]. Kryzysy walutowe w krajach otwierających się na wymianę. NBP, Warszawa.
 14. Wernik A. (2000 (a)) Deficyt obrotów bieżących, Nowe Życie Gospodarce, nr 13.
 15. Wernik A. [2000 ] Budżet państwa i dług publiczny, w: Raport o stanie finansowym państwa w 1995 , Instytut Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń Bankowości, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu