BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zorska Anna
Title
Współczesne teorie i koncepcje wymiany międzynarodowej a internacjonalizacja działalności gospodarczej
Contemporary Theories and Concepts of International Exchange and the Internationalization of Economy
Source
Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych / Szkoła Główna Handlowa, 2001, t. 30, s. 65-93, bibliogr. s. 92-93
Keyword
Wymiana międzynarodowa, Handel międzynarodowy, Teoria handlu międzynarodowego, Cykl życia produktu, Wymiana handlowa
International trade, International trade, International trade theory, Product life cycle, Trade exchange
Abstract
Zaprezentowano teorie i koncepcje neoczynnikowe oraz neotechnologiczne, teorię wymiany wewnątrzgałęziowej, koncepcję handlu strategicznego, teorię przewagi konkurencyjnej narodów oraz koncepcje włączające działalność przedsiębiorstw (korporacji międzynarodowych) do międzynarodowej wymiany.

The paper presents i.a. concepts of strategic trade, theory of a nation's competitive supremacy, and concepts which give directions for international trade of international corporations.(MNJ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1506-5537
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu