BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodyński Andrzej
Title
Kompetencje ekologiczne a rozwój przedsiębiorstwa
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 7-8, s. 44-46
Keyword
Ekologia, Kompetencje, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Przewaga konkurencyjna
Ecology, Competences, Corporation strategies, Knowledge management, Competitive advantage
Abstract
Ekologia to czynnik wpływający na tworzenie przewagi konkurencyjnej i na wybór ścieżki strategicznego rozwoju firm oraz tworzenie proekologicznych strategii. Podstawą budowy tych strategii są kompetencje ekologiczne. W artykule omówiono budowanie kompetencji ekologicznych oraz przesłanki tworzenia proekologicznej strategii rozwoju firm.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. CHODYŃSKI, Innowacyjność i jakość w modelach biznesowych a ekologia, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 7-8, s. 31-33.
  2. A. CHODYŃSKI, Produktywność wiedzy w rozwoju organizacji, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 10, s. 32.
  3. J.C. COLLINS, J.I. PORRAS, Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm, SPM Project 2003.
  4. G. GIERSZEWSKA, Kompetencje strategiczne na poziomie organizacji, [w:] Zarządzanie kompetencjami w organizacji, red. nauk. E. MASŁYK-MUSIAŁ, Wyd. WSM, Warszawa 2005.
  5. C.K. PRAHALAD, V. RAMASWANY, Die Zukunft des Wettbewerbs. Einzigatige Werte mit den Kunden gemeinsam schaffen, Linde, Wien 2004.
  6. K. RENNINGS, Redefinition Innovation-eco-innovation Research and the Contribution from Ecological Economics,"Ecological Economics" 2000, nr 32, s. 319-332.
  7. J.M. RYBICKI, Wielowymiarowy model analizy portfelowej jako narzędzie formułowania strategii rynkowej przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
  8. S. SISAYE, G.H BODNAR, P. CHRISTOFI, TQM and Sustainability Reporting, "Internal Auditing" 2004, vol. 19, wrzesień/październik, s. 32-40.
  9. L. J. THOMPSON, B. RICHARDSON, Strategic and Competitive Success Toward a Model of the Comprehensively Competent Organization, "Management Decision" 1996 nr 2, s. 15-19.
  10. D. URLICH, Human Resource Champions. The Next Agenda for Adding Value In Delivering Results, Harvard Business School Press, Boston 1997, s. 63-66.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu