BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gębarowski Marcin
Title
Najczęściej popełniane błędy w marketingu targowym : Wyniki badań
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 7-8, s. 64-67
Keyword
Targi, Marketing, Promocja przedsiębiorstwa
Fair, Marketing, Promotion of enterprise
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie błędów, które są najczęściej popełniane przez osoby przygotowujące oraz realizujące w przedsiębiorstwach wystąpienia targowe. Uchybienia zostały określone na podstawie obserwacji, których autor dokonał uczestnicząc w kilkudziesięciu wydarzeniach wystawienniczych. Ich empirycznym potwierdzeniem są wyniki badania przeprowadzonego na obszarze województwa podkarpackiego podaczas 16 imprez targowych odbywających się w 8 miastach regionu. Przedmiotem analiz podjętych w ramach badania były targi pojmowane jako narzędzie prowadzenia działań promocyjnych polskich przedsiębiorstw. Zakres czasowy badania objął okres od początku września 2003 r. do końca sierpnia 2004 r.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. GĘBAROWSKI, Poradnik wystawcy. Cz. X - Budżetowanie wystąpienia targowego, "Gazeta Targowa", nr l (271), 2006, s. 20.
  2. S. MAJMAN, Obalanie mitów, "Gazeta Targowa", nr l (255), 2003, s. 10.
  3. P.R. SMITH. Marketing Communications. An Integrated Approach, Kogan Page, London 1993, s. 308.
  4. D. WATERHOUSE, Making the Most of Exhibitions, Gower, Aldershot 1987, s. 23-25.
  5. Marketing. Theory and Practice, red. M. J. BARKER, McMillan, London 1995, s. 314
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu