BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzowiecka Joanna
Title
Udział laboratoriów w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów
The Participation of laboratories in ensuring the products' safety
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2005, nr 3, s. 71-79, bibliografia 15 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Laboratoria badawcze, Akredytacja laboratoriów badawczych, Bezpieczeństwo produktów, Certyfikacja, Bezpieczna żywność
Commodity science, Food commodities, Research laboratories, Science laboratory accreditation, Safety of products, Certification, Safe food
Note
summ., streszcz., komunikat
Abstract
W artykule przedstawiono wyroby objęte obowiązkową oceną zgodności, wymagania dla laboratoriów w systemie oceny zgodności, proces autoryzacji i notyfikacji laboratoriów oraz udział laboratoriów w nadzorze bezpieczeństwa produktów. Omówiono także zadania laboratoriów biorących udział w urzędowej kontroli i ocenie jakości handlowej żywności ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów i zakresu działania laboratoriów biorących udział w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz artykułów rolno-spożywczych. (oryg. streszcz.)

In order to ensure the safety of introduced products (industrial and food) they are subject to research by laboratories. The status and requirements for laboratories taking part in ensuring the safety of products are defined in legal rules. In the article there have been presented products subject to obligatory conformity assessment, requirements for laboratories in conformity assessment system, the process of laboratories authorisation and notification and the participation of laboratories in the control of products' safety. Also the have been discussed the tasks of laboratories in official control and business quality assessment of food. There should be considered particularly the kind and scope of laboratories functioning which take part in ensuring products' safety of animal origin and agricultural and food products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu