BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisiel Przemysław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Poznawcza wartość sztuki w perspektywie socjologa
The Cognitive Value of Art from a Sociological Perspective
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 682, s. 51-65, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Sztuka, Socjologia
Art, Sociology
Note
summ.
Abstract
W artykule poruszono kwestię poznawczej wartości sztuki dla myśli socjologicznej. W analizie założono, że sztuka ma dużą wartość poznawczą dla socjologów, jeśli jest przez nich traktowana jako szczególna reprezentacja procesów i zjawisk socjologicznych.

This article discusses the issue of the cognitive value of art for sociological thought. The analysis posits that art has great cognitive value for a sociologist if the or she treats it as a particular representation of social phenomena and processes, and the discipline of the sociology of art is approached as a social science rather than as an art. Art can be a source of knowlege about society if its subjects are seen from the perspective of connotation, in which the primary focus is on the relation between the creator and the work of art, or denotation, which is concerned with the relation between the subjects of art and their perceivers. In the former, the creator can fill the role of either expert or respodent. In the latter, the perceiver is seen strictly as a respondent. It is necessary to stress that both possibilities can provide different but worthwhile forms of social knowlege as each has its own limitations and truth criteria. These issues are also discussed in this text. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecka E., Poznawcza wartość sztuki, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986.
 2. Duncan H.D., Language and Literature in Society, Chicago University Press, Chicago 1953.
 3. Duncan H.D., Literaturę as Eąuipement for Action: Berke's Dramatistic Conception [w:] The Sociology of Art and Literature, ed. M.C. Albrecht, J.H. Barnett, M. Griff, Praeger Pulishers.London 1970.
 4. Gadamer H.-G., Rozum, słowo, dzieje, PIW, Warszawa 1979.
 5. Golaszewska M., Świadomość piękna, PWN, Warszawa 1970.
 6. Gołaszewska M., Estetyka współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 7. Golka M., Socjologiczny obraz sztuki, Ars Nowa, Poznań 1996.
 8. Ingarden R., Studia z estetyki, 1.1, PWN, Warszawa 1966.
 9. Kapłan M., The Arts. A Social Perspective, Fairleigh Dickinson University Press, New York 1989.
 10. Kisiel P., Sztuki piękne jako źródło wiedzy o społeczeństwie [w:] Socjologia i wyzwania społeczne, pod red. A. Węgrzeckiej, A. Karwińskiej, M. Pacholskiego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 11. Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002.
 12. Matuchniak-Krasuska A., Gust i kompetencja. Społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa, Wydawnictwo UL, Łódź 1988.
 13. Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych [w:] Dzielą t. IV O Nauce, PWN, Warszawa 1967.
 14. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1976.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu