BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrościcki Tadeusz, Misiak Marek
Title
Finanse publiczne, czyli kreatywność niekreatywna : Makroekonomia Europy: Polska w rozszerzonej UE (cz.XXV)
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2006, nr 12, s. 5-6, Raport Makroekonomiczny. Dodatek Specjalny
Keyword
Makroekonomia, Finanse publiczne, Dług publiczny, Produkt krajowy brutto (PKB), Deficyt budżetowy, Polska w UE
Macroeconomics, Public finance, Public debt, Gross domestic product (GDP), Budget deficit, Poland in EU
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Finanse publiczne są trudnym problemem dla wielu krajów UE-25, zarówno UE-8, jak i UE-15. Pod względem relacji salda finansów publicznych do PKB (wliczając OFE do sektora finansów publicznych) Polska zajęła w UE-8 w 2004 r. przedostatnie miejsce, na końcu sklasyfikowano Węgry. Krajem o dużym udziale wydatków publicznych w PKB są Czechy i Polska. Rezultatem dużych deficytów jest wysoki i szybko rosnący dług publiczny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu