BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Onoszko Jolanta
Title
Kategoria ryzyka i możliwości identyfikacji jego źródeł w zakresie działalności kredytowej banku
The Risk Category and Possibilities of its Sources Identification in Credit Activity of a Bank
Source
Zeszyt Naukowy Doktorantów / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1999, nr 1, s. 99-112, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Ryzyko bankowe, Ryzyko kredytowe, Polityka kredytowa banków, Przegląd literatury
Banking risk, Credit risk, Credit policy of banks, Literature review
Abstract
W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej ryzyka bankowego. Przedstawiono różne kategorie ryzyka bankowego oraz determinanty jego występowania.

The article presented literature survey connected with banking risk. Discussed different categories of banking risk. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu