BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doligalski Tymoteusz
Title
Relacje z klientem w e-biznesie (cz. II)
Source
Marketing w Praktyce, 2006, nr 12, s. 51-55
Keyword
Marketing internetowy, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Biznes elektroniczny, Technologie telekomunikacyjne
e-marketing, Customer Relationship Management (CRM), e-business, Telecommunication technologies
Abstract
Zdaniem autora, e-biznes można określić jako sposób kreacji w przedsiębiorstwie, w którym zastosowanie internetu i technologii teleinformatycznych odgrywa kluczową rolę. Pyta on, czy taki sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa wnosi coś nowego w zakresie relacji z klientami? Odpowiedź na pytanie o innowacyjność w relacjach z klientami w e-biznesie, o rozstrzygnięcie, czy kontakty te są rzeczywiście odmienne niż tradycyjne, czy tylko stwarzają taki pozór, może przynieść jedynie dogłębna analiza ich głównych cech. Autor dwie z nich - wirtualizację produktu oraz indywidualizację oferowanej kompozycji wartości do preferencji klienta lub użytkownika - szczegółowo omówił w „Marketingu w Praktyce" nr 8. Przedmiotem jego rozważań w tym numerze są kolejne cechy charakterystyczne dla e-biznesowych relacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu