BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopańska Agnieszka
Title
Komunalny rynek kapitałowy w Polsce w latach 1995-1999 : Wpływ funduszy pomocowych z Unii Europejskiej na dalszy rozwój tego rynku
Source
Samorząd Terytorialny, 2000, nr 12, s. 14-23
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse lokalne, Pomoc gospodarcza
Local government, Local finance, Economic assistance
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest analiza wielkości i struktury rynku komunalnego w Polsce w latach 1995-1999, a także prezentacja wykorzystania instrumentów dłużnych na tle innych źródeł finansowania samorządowych inwestycji. W drugiej części artykułu pokazane zostały różne scenariusze przyszłości komunalnego rynku kapitałowego w związku z napływem środków z Unii Europejskiej w ramach funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu