BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarzembowski Georg
Title
Liberalizacja i deregulacja transportu w UE - oczekiwania i doświadczenia
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 11, s. 6
Keyword
Liberalizacja transportu, Rynek usług transportowych, Transport, Rozwój transportu
Transport liberalization, Transport market, Transport, Development of transport
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Europejski sektor transportu jako część europejskiej gospodarki jest zarządzany w myśl celów jednolitego rynku europejskiego, na którym konkurencja między państwowymi i prywatnymi firmami z dowolnego kraju członkowskiego jest wolna i niezakłócona. Aby osiągnąć taki rynek wewnętrzny Unia ustanowiła dla podmiotów gospodarczych i obywateli cztery swobody: przepływu towarów, świadczenia usług, przepływu kapitału i osób, a także funkcjonalny system uczciwej konkurencji. System ten zawiera ogólnie rozumiany zakaz udzielania państwowej pomocy, która w naturalny sposób zakłóciłaby konkurencję.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu