BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Iwona
Title
Partnerstwo publiczno-prawne szansą rozwoju sektora usług edukacyjnych
Public-Private Partnership as a Chance of Progress in Education Services Sector
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 4, s. 106-111, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Usługi publiczne, Sektor publiczny w gospodarce, Sektor prywatny w gospodarce, Edukacja, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Finansowanie oświaty
Public services, Public sector in economy, Private sector in economy, Education, Public-Private Partnerships (PPP), Financing of education
Note
synopsis, summ.
Abstract
Omówiono modele partnerstwa publiczno-prywatnego oraz jego istotę w projektowanym ustawodawstwie polskim a także możliwość zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu usług edukacyjnych.

Local government has a lot of problems with public services realization because of budget deficit. The article is a chance of introduction idea of public-private partnership (PPP) in polish project legislation. The possibility of application PPP in public education services is a new philosophy in human finance strategy. The example of PPP, which are described in the article, can be used in rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bitner M. (2003): Modele partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w krajach Una Europejskiej. Finanse Komunalne, nr 2 ekstra, 23-35.
  2. Introduction to Public Private Partnerships. Department of Environment and Local Government, Dublin 2000.
  3. Kowalska I. (2003): Finansowanie oświaty w gminach wiejskich. Wybrane aspekty. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  4. Nowak B. (2003): Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla rozwoju lokalnego. Finanse Komunalne, nr 2 ekstra, 54-59.
  5. Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinach usług komunalnych. Praca pod red. M. Moszoro. Municipiurn, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu