BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radochoński Mieczysław, Pietrzak Henryk
Title
Osobowościowe determinanty powodzenia w pracy menedżera
The Personality Determiners of Success of Manager's Work
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1999, R. 3, nr 4, s. 159-166, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Menedżer, Osobowość kierownika, Menedżer skuteczny, Przegląd literatury
Manager, Manager personality, Effective manager, Literature review
Note
streszcz., summ..
Abstract
Autorzy podejmują się próby przedstawienia modelu menedżera, ze szczególnym uwzględnieniem czynników osobowościowych, determinujących osiąganie sukcesów. Powołując się na literaturę przedmiotu wymieniono sześć najważniejszych elementów skutecznego działania menedżerskiego: asertywność, motywacja, twórczość, krytycyzm, tzw. wektor-ekstrawersja oraz brak zniekształceń patologicznych.

Nowadays a particular professional and social group is being promoted, which more and more frequently determines the fates of many people. This group are the managers of companies, institutions and human resources. These persons need to have the appropriate personality traits. It is difficult, however, to isolate the specific traits of personality which would constitute uniform psychological profile conditioning the success of effective management activity. The outcome of the personality traits is the abilities or activities that have to come to surface during an activity so that it is effective. The success of manager's activity is the resultant of interacting of the personality of an individual, the influences of the neighborhood and the cultural patterns of success. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu