BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rościszewski Marcin
Title
Geopolityczne aspekty przekształceń regionalnych na polskich obszarach wschodnich
Geographic Aspects of Regional Restructurization in the Eastern Frontier of Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1998, R. 2, nr 4, s. 117-137
Keyword
Region przygraniczny, Rozwój regionalny, Sieć komunikacyjna, System komunikacyjny, Granice państwa, Przejścia graniczne
Border areas, Regional development, Communication network, Communication system, State boundaries, Border crossing
Country
Polska
Poland
Abstract
Omówiono kierunki i tendencje rozwoju polskiego pogranicza wschodniego. Przedstawiono korytarze komunikacyjne jako czynnik aktywności ekonomicznej oraz terytorialne węzły komunikacyjne.

Tendencies and ways of development in the Poland's east borderline have been given. Communication corridors as one of the economic activity factors and territorial communication junction have been also presented.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu