BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Watson Rory
Title
Ochrona obecnej i przyszłej wschodniej granicy Unii
Source
Dialog Europejski, 2000, nr 1, s. 2-7
Keyword
Polityka bezpieczeństwa, Granice UE, Przejścia graniczne, Układ z Schengen
Security policy, EU borders, Border crossing, Schengen Agreement
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W miarę odchodzenia od kontroli granicznej pomiędzy państwami członkowskimi w celu umożliwienia swobodnego przepływu osób i towarów, Unia Europejska usilnie pracuje mad maksymalnym uszczelnieniem granic między swymi członkami a państwami trzecimi. Dialog Europejski omawia problemy, jakie sprawia państwom kandydującym do Unii zabezpieczenie tych granic, które po jej rozszerzeniu staną się zewnętrznymi granicami UE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu