BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Ochrona środowiska i transport w centrum uwagi
Source
Dialog Europejski, 2000, nr 1, s. 15-16
Keyword
Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), Ochrona środowiska, Pomoc gospodarcza, Transport
Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA), Environmental protection, Economic assistance, Transport
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Fundusz ISPA, czyli tzw. przedakcesyjny instrument polityki strukturalnej, zapewni krajom kandydującym dotacje finansowe na duże projekty inwestycyjne, których celem jest wdrożenie priorytetowych unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska i transportu. W artykule przedstawiono reguły finansowania z funduszu ISPA.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu