BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kent Anthony
Title
Unia zabiega o względy potężnego sąsiada
Source
Dialog Europejski, 2000, nr 1, s. 8-9
Keyword
Państwa członkowskie, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB)
Member states, Common Foreign and Security Policy (CFSP)
Company
Europejska Współpraca Polityczna, Unia Europejska (UE)
European Political Cooperation, European Union (EU)
Country
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstract
Unia Europejska podpisała w czerwcu 1999 roku dokument o wspólnej strategii wobec Rosji. Strategia ma obowiązywać przez wstępny okres czterech lat. Decyzja o jej przyjęciu sygnalizuje nową fazę w stosunkach między Unią a Rosją. Jest to również pierwszy dokument z zakresu polityki zagranicznej zatwierdzony przez państwa członkowskie w oparciu o nową Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa przyjętą na mocy Traktatu Amsterdamskiego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu