BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Takanashi Akira
Title
Japońskie doświadczenia w zarządzaniu pracą
Source
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2000, nr 4, s. 5-25
Keyword
Bezrobocie strukturalne, Przeciwdziałanie bezrobociu, System płac, Zarządzanie pracą, Rynek pracy, Związki zawodowe, Płynność rynku
Structural unemployment, Combat unemployment, Wage system, Labour management, Labour market, Trade unions, Market liquidity
Country
Japonia
Japan
Abstract
W artykule zaprezentowano zjawiska najbardziej charakterystyczne dla stosunków między pracodawcami a pracownikami w powojennej Japonii. Opisując "Shunto" wskazuje na istotną rolę japońskich związków zawodowych. Zaprezentowano również zasadę dożywotniego zatrudnienia oraz stażowy system wynagrodzeń. Płynność rynku pracy opisana jest jako element przeciwdziałania bezrobociu strukturalnemu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6737
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu