BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miś Alicja (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Ocenianie dla rozwoju
Source
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2000, nr 4, s. 43-55
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Rozwój zawodowy pracownika, Rozwój kariery zawodowej, Ocena pracowników
Enterprise development, Professional development of employees, Career development, Employee appraisal
Abstract
Rozwój organizacji i rozwój jednostki to procesy komplementarne. To oczywiste na poziomie teorii stwierdzenia nie jest już tak oczywiste w praktyce. Artykuł jest próbą połączenia obydwu procesów za pomocą techniki, mającej kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji zarówno przez jednostkę o jej indywidualnym rozwoju, jak i przez organizację. Ocenianie poprzez swój efekt informacyjny stwarza niepowtarzalną możliwość określenia i osiągnięcia celów rozwojowych tak organizacji, jak jednostce. Pula możliwych do zastosowania instrumentów oceny dla rozwoju zawiera cały szereg narzędzi o charakterze interdyscyplinarnym. Dostępne tu narzędzia pozwolą bowiem zdiagnozować możliwości jednostki, jej zainteresowania, osobowość oraz etap rozwoju kariery. Organizacja na co dzień wykorzystuje w tym celu techniki selekcji, skale oceny, rejestruje "wydarzenia krytyczne". Równocześnie kształtuje stosownie do potrzeb posiadany zasób ludzki, wykorzystując techniki szkolenia, analizę pracy, planując zapotrzebowanie na personel oraz określając ścieżki karier zawodowych i plany następstw na stanowiska. Im bliższe sobie są oczekiwania rozwojowe jednostki i pracownika, tym większa szansa na satysfakcjonujący rozwój obydwu. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6737
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu