BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miller Agnieszka
Title
Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 12, s. 2-7, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Dotacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Promocja inwestycji, Sektorowy Program Operacyjny
Subsidies, Small business, Investment promotion, Sectoral Operational Programme
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autorka informuje, że dla małych i średnich przedsiębiorstw planujących realizację nowych inwestycji zwiększyły się szanse na uzyskanie dotacji z poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006. Przedstawione w artykule źródła finansowania zaplanowanych przedsięwzięć dotyczą w zasadzie tylko i wyłącznie inwestycji innowacyjnych. Nacisk na realizację tego typu działań będzie kontynuowany, między innymi, poprzez współfinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, którego początek wdrażania został wstępnie określony na drugą połowę 2007 roku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. www.konkurencyjnosc.gov.pl
  2. www.parp.gov.pl
  3. www.funduszestrukturalne.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu