BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kohutek Konrad
Title
Kary nakładane przez Komisję Europejską na przedsiębiorcę za naruszenie reguł konkurencji
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 12, s. 17-24, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Konkurencja, Ochrona konkurencji, Prawo WE
Competition, Competition protection, European Community law
Company
Komisja Europejska
European Commission
Abstract
Uprawnienie Komisji Europejskiej do nakładania kar na przedsiębiorców za naruszenie wspólnotowych reguł konkurencji (określają je art. 81 i 82 Traktatu o WE) stanowi jeden z podstawowych mechanizmów mających służyć zapewnieniu przestrzegania tych reguł. Komisja może nałożyć albo grzywnę (art. 23 rozporządzenia nr 1/20032), albo okresową karę pieniężną (art. 24 rozporządzenia nr 1/2003), bądź obie z tych sankcji jednocześnie. Grzywna stanowi jednorazową uciążliwość finansową dla przedsiębiorcy za sam fakt naruszenia art. 81 lub 82 TWE, pełniąc zarówno funkcje represyjne, jak i prewencyjne. Z kolei okresowa kara pieniężna służy wymuszeniu na przedsiębiorcy zastosowania się do nakazu Komisji zaprzestania wspomnianego naruszenia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Kohutek, Środki przysługujące Komisji w razie naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji [w:] "Prawo i Podatki Unii Europejskiej" 2006/2, s. 15-21.
  2. K. Kohutek, Uprawnienia Komisji Europejskiej do kontroli przedsiębiorstwa w postępowaniu w sprawie o naruszenie art. 8] i 82 TWE [w:] "Prawo i Podatki Unii Europejskiej" 2006/9, s. 25-33.
  3. J. Schwarze, A. Weitbrecht, Grundzüge des europäischen Kartellverfahrensrech. Die Verordnung (EG) Nr 1/2003, Baden-Baden 2004, s. 141.
  4. P. Wierzbicki, Zwolnienia od kary i jej redukcje w sprawach kartelowych we wspólnotowym prawie konkurencji [w:] "Prawo i Podatki Unii Europejskiej" 1/2005, s. 34.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu