BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maruchin Wojciech
Title
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie VAT - rozstrzygnięcia różne (cz. II)
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 11, s. 25-29
Keyword
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatki
Judgments of the European Court of Justice, Value Added Tax (VAT), Taxes
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstract
Autor zwraca szczególną uwagę na wybrane rozstrzygnięcia, które stanowią wskazówki interpretacyjne dla przepisów Szóstej Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie podatku obrotowego - wspólny system podatku od wartości dodanej; jednolita podstawa opodatkowania (77/388/EEC) oraz przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W tej części omawia poprzedni stan prawny, przekazywanie towarów i świadczenie usług na cele prywatne, opodatkowanie części działalności, rzeczywiste świadczenie usług, moc wsteczą przepisów, paliwa, usługi inwestycyjne, częściowe odliczenia, różne znaczenia pojęć związanych z językiem tłumaczenia przepisów oraz obsługę linii lotniczych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu