BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilbrandt-Gotowicz Martyna
Title
Przystapienie Wspólnoty do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 12, s. 48-54, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Prawa człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Prawo WE
Human rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, European Community law
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zdaniem autora przystąpienie Unii do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wydaje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem regulującym współistnienie tych dwóch porządków prawnych. Szybkość tego procesu uzależniona będzie od zmian instytucjonalnych w samej Unii Europejskiej i dalszych losów idei Traktatu Konstytucyjnego. Zgodnie z opinią przewodniczącego ETPC, Luziusa Wildhabera, głównym zadaniem jest obecnie uniknięcie sytuacji, w której w łonie Unii i w „Wielkiej Europie" powstałyby dwa konkurujące i będące ze sobą w konflikcie systemy ochrony praw człowieka. Istnienie takiego układu niesie bowiem ryzyko osłabienia ogólnego poziomu ochrony i naruszenia prawnego bezpieczeństwa w tej dziedzinie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. R. Badinter, Unité ou pluralisme, a propos de la garantie des droits de 1'homme en Europe, "Revue quebecoise de droit international" nr 13/2000, s. 15.
 2. F. Benoit-Rohmer, L'adhesion de l'Union à la Convention europeenne des droits de l'homme, RUDH 2000, s. 57.
 3. O. le Bot, Charte de l'Union europeenne et Convention de sauvegarde des droits de l'homme: Ja coexi-stance de deux catalogues de droits fondamentaux, RTDH nr 55/2003, s. 796-797.
 4. G. Braibant, De la Convention europeenne des droits de 1'homme a la Charte des droils fondamentaux de l'Union europeenne [w:] Libertes, justice, tolerance. Melanges en hommage au Doyen Gerard Cohen-Jonathan, Bruxelles 2004, Bruylant, s. 327-333.
 5. G. Cohen-Jonathan, J .-F. Flauss, Cour europeenne des droits de 1'homme et droit international general, AFDI 2003, s. 679.
 6. M. Fischbach [w:] Quelle reforme pour la Cour europeenne des droits de l'homme?, RUDH 2002, s. 256.
 7. H. Krüger, J. Polakiewicz, Propositions pour la creation d'un Systeme coherent de protection des droits de l'homme en Europe. La Convention europeenne des droits de l'homme et la Char/e des droits fondamentaux de l'Union europeenne, RUDH 2001, s. 9-10.
 8. J. Krzemińska, Luksemburg kontra Strasburg? Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, "Radca Prawny" nr 1/2005, s. 14.
 9. J. Rideau, J .-F. Renucci, Dualite de la protection ju-ridiclionnelle europeenne des droits fondamentaux: atout ou faiblesse de la sauvegarde des droits de l'homme'!, "Justices" 1997, s. 95 i nast.
 10. L.-A. Sicilianos, La "reforme de la reforme" du Systeme de protection de la Convention europeenne des droits de l'homme, AFDI 2003, s. 634.
 11. J. Symonides, Karta Praw Podstawowych a konstytucja dla Europy [w:] Integracja europejska. Instytucje. Polityka. Prawo. Księga Pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Purzymiesa, red. G. Michałowska, Warszawa 2003, s. 514.
 12. A. G. Toth, The European Union and Human Rights: the Way Forward, "Common Market Law Review" 1997, s. 492.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu