BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bera Anna
Title
Mikroprzedsiębiorcy o ochronie ubezpieczeniowej
Micro-enterpreneurs about insurance cover
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 11, s. 47-54
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Polisy ubezpieczeniowe, Sektor ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Micro-enterprise, Insurance policy, Insurance sector, Insurances, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono stopień wykorzystania ubezpieczeń przez mikroprzedsiębiorstwa, ich opinie na temat współpracy z zakładami ubezpieczeniowymi, kryteria jakimi kierują się przy wyborze ubezpieczyciela, oraz czynniki utrudniające korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej. Rozważania zawarte w artykule oparto na badaniach empirycznych przeprowadzonych wśród 48 mikro-przedsiębiorców w Szczecinie. (abstrakt oryginalny)

The level of interest in insurance products among micro-entrepreneurs, their opinions about co-operation with insurance companies, criteria used while choosing own insurer as well as factors hindering the use of insurance policies are presented in the article. The study is based on empirical research conducted among 48 micro-entrepreneurs from Szczecin. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bednarczyk T.H., Oferta ubezpieczeniowa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jej wykorzystanie, [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, tom V, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 93
  2. Williams A.C., Smith M.L., Young P.C., Zarządzenie ryzykiem a ubezpieczenia. PWN, Warszawa 2002, s. 364.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu