BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cebulak Jan
Title
System HAACP - kontrola jakości w przemyśle spożywczym
The HACCP system vs. quality control in food industry
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 11, s. 73-84, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Kontrola jakości, Przemysł spożywczy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Quality control, Food industry, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) może być zastosowany w każdej firmie; najczęściej stosuje się go w przemyśle spożywczym. Wdrażanie systemu HACCP daje gwarancję produktu bezpiecznego, o wysokiej jakości, oraz zapewnia prawidłowa, organizację działań na rzecz podnoszenia jakości produkcji. Wyniki badań w ZPOW ,,Pektowin" Jasło wykazały, że najczęstszymi przeszkodami w prawidłowym funkcjonowaniu systemu był brak zrozumienia sensu wprowadzania systemu HACCP ze strony kierownictwa i załogi, lub niechęć do zmian wynikająca z przekonania, ze stosowany do tej pory system jest dobry i nie wymaga poprawiania. (abstrakt oryginalny)

The HACCP System (Hazard Analysis and Critical Control Point) can be applied in every enterprise, however most frequently it is used in food industry. Implementation of the HACCP system guarantees a safe and high quality product, as well as provides a sound organization of operations aiming at the production quality improvement. The research carried out in ZPOW ,,Pektowin" from Jasło bring evidence that most often obstacles in the system functioning result from a lack of understanding among the executives and staff of the sense of the HACCP system introduction, reluctance to change based on the conviction that the contemporary system is good and needs no improvement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. H. Turlejska, Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Poradnik dla przedsiębiorców, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003.
  2. H. Turlejska, U. Pelzner, Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego, Poradnik dla kierujących zakładem, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2003.
  3. Praca zbiorowa: Dobre praktyki HACCP - klucz do bezpieczeństwa i jakości żywności, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Warszawa 2003.
  4. Praca zbiorowa pod red. L. Owczarek: HACCP i higiena żywności, Wydawnictwo Informacji Zawodowej, Warszawa 2002.
  5. Praca zbiorowa: Przewodnik do wprowadzania systemu HACCP w przemyśle owocowo-warzywnym, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 1999.
  6. W. Dzwolak, S. Ziajka, Podstawy zapewnienia bezpieczeństwa żywności w systemie HACCP, Studio 108, Olsztyn 2001.
  7. By przekroczyć bramy Unii Europejskiej, Materiały Instytutu Żywności i Żywienia, ,,Łączy nas Solidarność", ZPOW ,,Pektowin", Jasło, 17 grudnia 2001.
  8. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, marzec 2005.
  9. Raport System HACCP w ZPOW,, Pektowin " - stan aktualny, przyjęte założenia, Jasło 2003.
  10. T. Pietryga, Chociaż drogi, lecz konieczny, ,,Gazeta Prawna" nr 66 (1431), 5 kwietnia 2005.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu