BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Andrzej, Wawrzyniak Konrad
Title
Model kształtowania kompetencji jakościowych wśród kluczowych przedsiębiorstw budowlanych
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 12, s. 42-47, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Model kompetencji, Jakość, Przedsiębiorstwo budowlane
Competence model, Quality, Construction company
Note
Zawiera rysunki: [1] Ideowy schemat oceny efektów łańcucha procesowego na przykładzie inwestycji budowlanej, [2] Wpływ elementów bazowych na kompetencje pracownika, [3] Wpływ czynników bazowych na kompetencje zespołów pracowniczych w kluczowym przedsiębiorstwie budowlanym, [4] Model kształtowania kompetencji jakościowych w kluczowym przedsiębiorstwie budowlanym
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiony został model kształtowania kompetencji jakościowych wśród kluczowych przedsiębiorstw budowlanych. Zauważono, że charakterystycznym zjawiskiem wśród kluczowych przedsiębiorstw budowlanych jest ograniczenie własnego potencjału wykonawczego. Ukazano związek sieciowy oraz domeny procesowe przedsiębiorstwa budowlanego a także części składowe modelu kompetencji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anderson T. Technology and Innovation Management. Wiley. Portland.2001.
 2. Barney J. Firm's resources and the theory of competitive advantage. Journal of Management Nr 17 1991.
 3. Brohn C.E. Large Scale Engineering in Construction. Proceeding of International Conference on Concurrent Enterprising. Nottingham. October. 1997.
 4. Buszko A. Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej. Orgmasz. Warszawa. 2005.
 5. Conner K.R. A historical comparison of resources based theory and five schools of thoughts within industrial organization economics. Do we have a new theory of the firm? Journal of Management Nr 17 1991.
 6. Emitt S. The diffusion of Innovation in the Building Industry. University of Manchester. Manche ster. 1997.
 7. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania PWN. Warszawa. 1981.
 8. Hamel G., Prahald C.K. Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press. Warszawa. 1999.
 9. Harrison R. How to describe your organization.? Harvard Business Press. September - October. 1972.
 10. Mitrovic D. LSE Industry. Engineering Construction and Architectural Management. Nr 4 2003.
 11. Mitrovic D., Male S.f Hunter I., Watson A. Large Scale Engineering Project Process under Users Requirements. Engineering, Construction and Architectural Management. Vol 6 Nr l 1999.
 12. McElroy M. The Knew Knowledge Management. Complexity Learning and Sustainable Innovation. Butterworth-Heinemann Press. Boston. 2003.
 13. Lewis J.R. Architects and Engineers Office Practice Guide. Pretince Hall. New York. 1998.
 14. Piper J. Management through Operational Costs. Journal of Management. Vol 123 Nr 3 2002.
 15. Robertson M, Scarbourough H., Swan J. Creating knowledge within expert consultancy firms: the role of organizational and institutional contexts. University of Leicester. Leicester. 2001.
 16. Strzelecki T. Projektowanie systemów zarządzania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa. 2000.
 17. Wernerfelt B. A resource based view of the firm. Strategic Management Journal. Nr 5 1984.
 18. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. GUS. Warszawa. 2006.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu