BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomanek Artur
Title
Nakaz płatniczy inspektora pracy w postępowaniu upadłościowym
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2006, nr 12, s. 24-26
Keyword
Obowiązki pracodawcy, Postępowanie upadłościowe, Upadłość przedsiębiorstwa
Employer obligations, Bankruptcy proceedings, Enterprise bankruptcy
Company
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Abstract
Uprawnienie inspektora pracy do wydawania decyzji nakazujących pracodawcy wypłacenie pracownikowi należnego wynagrodzenia lub innego świadczenia majątkowego należy do kontrowersyjnych rozwiązań ustawy o PIP. Autor podejmuje to zagadnienie w odniesieniu do pracodawców znajdujących się w stanie upadłości. Główną kwestią opracowania jest problem dopuszczalności i praktycznej celowości stosowania nakazu płatniczego w warunkach postępowania upadłościowego, mając na względzie wpływ tego postępowania na pozycję prawną pracodawcy oraz jego obowiązki w stosunku do pracownika.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu