BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska-Bujok Barbara
Title
Wpływ konsumentów na przestrzeganie prawa pracy
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2006, nr 12, s. 16-19
Keyword
Prawo pracy, Warunki pracy, Konsument, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Konsumencka ocena jakości, Organizacje pozarządowe, Sprawiedliwy handel
Labour law, Working condition, Consumer, Corporate Social Responsibility (CSR), Consumers' quality assessment, Non-governmental organisation, Fair trade
Abstract
Od pewnego czasu w Polsce pojawiają się informacje dotyczące takich przedsięwzięć, jak sprawiedliwy handel (Fair Trade) czy inicjatywy podejmowane przez wielu partnerów społecznych (Multi-Stakeholder Initiatives). Mogłoby się wydawać,że nie ma to nic wspólnego z prawem pracy. Tak jednak nie jest. W inicjatywach tych można upatrywać bowiem powstawania nowego społecznego modelu nadzoru nad warunkami pracy, który jest sprawowany w sposób nieformalny przez organizacje pozarządowe zajmujące się sprawami konsumenckimi lub quasi-konsumenckimi. Autorka starała się czytelnikom przybliżyć to ciekawe i nowe zjawisko.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu