BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewicka Beata
Title
Budżetowanie przychodów i kosztów w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Budgeting Incomes and Expenses in Independent Public Health Care Institution
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1085, s. 276-285, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Budżetowanie, Służba zdrowia, Opieka zdrowotna, Przychody, Koszty
Budgeting, Health service, Health care, Revenue, Costs
Note
summ.
Abstract
System budżetowania w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej polega na planowaniu działalności, realizacji planów i weryfikacji tego, co się udało wcielić w życie z przyjętych zamierzeń, oraz na zbadaniu przyczyn niepowodzeń. Artykuł omawia proces budżetowania w SPZOZ. Wymieniono ośrodki odpowiedzialności w SPZOZ oraz wskazano odpowiedzialność kierowników tych ośrodków.

The reform of health care in Poland, the marketing of medical services, the increased competition of medical institutions make independent public health care institution managers search for new ways of executing these subjects. In the article, budgeting was presented as a managment tool that helps running an independent public health care institution more effectively. There were also rules pointed out of how to separate and divide liability centres for expenses and profits centres and ways to impute incomes and expenses in creating budgets as business plans.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hass-Symotiuk M., Rachunkowość Jako instrument zarządzania základem opieki zdrowotnej, [w:] Informacja ekonomiczno-finansowa w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
  2. Janik W., Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu základem opieki zdrowotnej, "Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia" 2004 nr 12.
  3. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa 1997.
  4. Nowak E., Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
  5. Nowak E., Zarządzanie kosztami jako zadanie controllingu, [w:] Rachunkowość a controlling. Controlling obszarów działalności przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 902, Wrocław 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu