BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swianiewicz Paweł, Dziemianowicz Wojciech
Title
Atrakcyjność inwestycyjna dużych miast
Source
Boss-Gospodarka, 2001, nr 4, s. 20-24
Keyword
Atrakcyjność inwestycyjna, Aglomeracje miejskie, Wielkie miasta, Miasto, Inwestycje
Investing attractiveness, Urban agglomerations, Great city, City, Investment
Abstract
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową po raz kolejny przygotował ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast. Podstawą do przeprowadzenia rankingu były dane urzędowe gromadzone przez różnorodne instytucje (m.in. GUS, Ministerstwo Finansów, NBP, PAIZ). Jednym z ważniejszych czynników uwzględnionych w badaniu była chłonność rynku lokalnego, powiązana z zamożnością miejscowej społeczności oraz jakość rynku pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu