BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Maciej, Strzała Krystyna
Title
Stan gospodarki Polski w 2000 roku i prognoza kwartalna na 2001 rok
Source
Boss-Gospodarka, 2001, nr 5, s. 18-20
Keyword
Gospodarka, Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Prognozy gospodarcze, Produkt krajowy brutto (PKB), Bezrobocie
Economy, Economic growth, Economic development, Economic forecast, Gross domestic product (GDP), Unemployment
Abstract
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawił kolejny raport kwartalny oceniający stan koniunktury makroekonomicznej w Polsce w 2000 r. oraz wstępną prognozę kwartalną na rok 2001. Do pozytywnych zjawisk należy zaliczyć m.in. wysoką dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu, wartości dodanej w przemyśle i usługach rynkowych, wśród negatywnych zjawisk dominuje zła sytuacja na rynku pracy oraz słabe wyniki w budownictwie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu