BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzynek Łukasz
Title
Miara elastyczności organizacji - ewolucja modelu
Measuring Organizational Flexibility - an Evolving Model
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 167-173, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Otwartość na zmiany, Zmiany organizacyjne, Elastyczność organizacyjna, Efektywność przedsiębiorstwa, Pomiar efektywności
Openness to change, Organisational change, Organizational flexibility, Enterprise effectiveness, Efficiency measurement
Note
summ.
Abstract
Elastyczność została zdefiniowana na potrzeby niniejszego artykułu jako zdolność reakcji i odpowiednich zachowań na różne bodźce płynące z otoczenia. Autor podjął próbę wyrażenia odmienności efektywności organizacji od jej elastyczności w sposób ilościowy, za pomocą miary efektywności zorientowanej na przeciwdziałanie na negatywne bodźce oraz miary elastyczności.

In a time of fast and unforeseeable changes in the market, organizations constantly have to adjust their ways of working to the changing environmentał conditions. Flexibility thus becomes a most important category for management to consider. The level of flexibility defines whether an organization will be as effective tomorrow as is today. This article's goal is to propose a general method for measuring flexibility, being at the same time a continuation of the general model presented in 2001. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brilmann J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Krupski R. (2004), Przedsiębiorstwo w ruchu, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1045, AE, Wrocław.
  3. Martyniak Z. (2002), Nowe metody i koncepcja zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
  4. Volberda H.W. (1998), Building the Flexible Firm. How to Remain Competetiwe, Oxford University Press Inc., New York, za: G. Osbert-Pociecha, Elastyczność przedsiębiorstwa - jej atrybuty i wymiary w literaturze przedmiotu [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, AE, Wrocław.
  5. Wawrzynek Ł. (2001), Elastyczność organizacji - propozycja modelu ogólnego, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 916, AE, Wrocław.
  6. Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu