BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Adam
Title
Wdrażanie controllingowej koncepcji zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego
The Evolution of the Controlling-Based Management Concept on the Example of a State Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 174-181, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Controlling, Zarządzanie zmianami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Studium przypadku
Controlling, Change management, Enterprise management, Case study
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji controllingowej koncepcji zarządzania wdrażanej w Regionalnym Oddziale Przesyłu we Wrocławiu, który jest jednym z sześciu oddziałów przedsiębiorstwa państwowego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie. Szczególną uwagę skierowano na wskazanie pojawiających się barier wobec wprowadzanych zmian i wypracowanych w tym przedsiębiorstwie sposobach ich pokonywania.

The following report presents selected experiences of the author in the field of implementing and development of controlling in a state enterprise. The author focuses on presenting the controlling implementation stages and resistance to change in controlling-based management concept and methods to overcome it. Furthermore, the report stresses the meaning of supplementary changes in company's organization and culture as well as changes in the field of IT devices for development of this concept in the above mentioned enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzezin W. (1998), Nowoczesna rachunkowość - skutecznym narzędziem controllingu, Katowice.
  2. Brzezin W. (2000), Instrumentarium controllingu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 868, AE, Wrocław.
  3. Cisek A. (1999), Controlling jako mechanizm efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 831, AE, Wrocław.
  4. Humsmel T. (1995), Controlling. Grundlagen und Instrumente, Heidelberg.
  5. Hnatio K. (2004), Znaczenie komplementarności stosowanych koncepcji zarządzania dla podnoszenia efektywności zarządzania przedsiębiorstwem państwowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu