BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Outsourcing w zarządzaniu usługami publicznymi
Outsourcing in Management of the Public Sector
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 185-191, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Outsourcing, Usługi publiczne, Zarządzanie administracyjne
Outsourcing, Public services, Administrative management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie głównych problemów związanych z wykorzystaniem koncepcji outsourcingu w zarządzaniu usługami publicznymi. Przedstawiono zakres i specyfikę usług publicznych oraz syntetyczną ocenę poziomu ich świadczenia. Zaprezentowano cele i rodzaje outsourcingu, ze szczególnym wskazaniem na specyfikę outsourcingu w sektorze publicznym.

Implementation of reforms of local self-govemment in 1998 and increasing availability of various funds of the EU have encouraged authorities of public administration to search for more effective methods of management. Conditions of implementation of outsourcing method in public administration are described in the paper. Main objectives is display on the specific of outsourcing in public administration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartczak I. (2000), Przegląd dobrych intencji, Computeworld Raport - Outsourcing IT, Warszawa.
 2. Brown E.M., Chong Y. Y. (2001), Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Gay Ch., Essinger J. (2002), Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Kubiak B., Korowicki A. (2001), Outsourcing systemów informacyjnych, [w:] Human-computer-interface, red. B. Kubiak, A. Korowicki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Lacity M., Hirschheim R. (1993), Information Systems Outsourcing - Myths, Meaphors and Realities, John Wiley & Sons, London.
 6. Niewiadomski Z. (red.), (2001), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 7. Oleński J. (2005) Ousourcing w e-administracji. Korzyści i granice outsourcingu w e-administracji, www.eadministracja.org. pl/baza_wiedzy/pliki/OleńskiJózef.outsourcing.pdf.
 8. Oleński J. (2004)., Outsourcing w administtacji publicznej, " Wspólnota", nr 13.
 9. Pańkowska M. (1997), Outsourcing jako alians strategiczny, [w:] Human-computer-interface, red. B. Kubiak, A. Korowicki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Szkic-Czech E. (2001), Outsourcing jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarki narodowej - teoria i praktyka, [w:] B. Kubiak (red.), Human-computer-interface, Wyd. Akwila, Gdańsk.
 11. Trocki M. (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU nr 19, poz. 177.
 13. Wysocki S. (2002), Usługi publiczne, "Gazeta Samorządu i Administracji", Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu