BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Monitoring jako narzędzie diagnozy i oceny rozwoju przedsiębiorstwa
Monitoring as Instrument of Diagnosis and Evaluation of Development Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 192-200, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Monitoring w przedsiębiorstwie, Monitoring finansowy, Rozwój przedsiębiorstwa
Enterprise management, Workplace monitoring, Financial monitoring, Enterprise development
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono pojęcie i zadania monitoringu oraz scharakteryzowano etapy projektowania systemu monitoringu w przedsiębiorstwie. Przedstawiono zakres zastosowania monitoringu oraz jego obszary i narzędzia w nich wykorzystywane.

The paper contains the review of interpretation idea monitoring and functions and tasks, which should attend monitoring in the enterprise. The paper describes also specific characters of monitoring as instrument helping in the function diagnosis and evaluation different domains of enterprise. Monitoring is helpful in the identification opportunities and threats existing in environment. The paper comprises synthetic presentation of selected domains and areas of application monitoring in the enterprise and methods, which him help. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), (2003), Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków.
 2. Gołuchowski J. (1997), Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych, Prace Naukowe AE, Katowice.
 3. Hejduk K. (1998), Koncepcja systemu monitoring finansowego przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 11.
 4. Hejduk K. (2000), Systemy monitoringu i kontrolingu w przedsiębiorstwie przyszłości, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 5. Jelonek D. (1996), Rola systemu monitorowania kierownictwa w organizacji, [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Rozwój badań, red. H. Sroka, S. Stanek, AE, Katowice.
 6. Kaleta A. (2003), Warunki skutecznego wdrażania strategii, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania PAM Center, Łódź.
 7. Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów, Placet, Warszawa.
 8. Leszczyński Z. (2002), Monitoring finansowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa, nr 23.
 9. Mikołajczyk Z. (1995), Monitoring w procesach zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, [w:] Monitoring przedsiębiorstw handlowych, Zeszyty Naukowe AE nr 235, Poznań.
 10. Mońka J. (1999), Monitoring. System pozyskania informacji i kontroli, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 834, AE, Wrocław.
 11. Penc J. (1998), Zarządzanie dla przyszłości, PSB, Kraków.
 12. Pyka J. (1995), Monitoring jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej nr 40, Opole.
 13. Stabryła A. (2002), Proces implementacji i kontroli w zarządzaniu strategicznym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 603, Kraków.
 14. Strużycki M. (red.), (2002a), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa.
 15. Strużycki M. (red.), (2002b), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu