BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawski Rafał
Title
Ewolucja budżetowania przejawem dynamiki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw
Budgeting and its Evolution towards Flexibility as a Sign of Development of Contemporary Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 201-207, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Controlling, Budżetowanie, Budżet przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Controlling, Budgeting, Budgets of enterprises, Enterprise development
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie budżetowania jako jednej z możliwych metod zarządzania pozwalającej na zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa. Autor omawia główne pojęcia związane z budżetowaniem. Prezentuje także alternatywne metody zarządzania. Budżetowanie bowiem spotyka się z coraz częstszą krytyką, bazującą na sztywności i małej elastyczności myślenia budżetowego.

The contents of the article refers the conception of budgeting as a basic method of enterprise's management. This article shows the types of budgets and the ways of building them. The last part of the article refers to the new trends of management. This trends negates classical budgeting tries to replay it by new more elastic methods and techniques of management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Deyhle A., Olech S. (1994), Controlling w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdańsk.
 2. Drury C. (1996), Rachunek kosztów, PWN, Chapman & Hall, Warszawa.
 3. Hope J., Fraser R. (1999), Beyond Budgeting, "Magement Accounting", January.
 4. Januszewski A. (1999), System budżetowania kosztów a zarządzanie organizacją zdecentralizowaną, "Przegląd Organizacji".
 5. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź.
 6. Komorowski J. (1997), Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 7. Kupczyk A., Korolewska-Mróz H., Czerwonka M. (1998), Radykalne zmiany w firmie, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa.
 8. Major A. (1998), System controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 9. Mońka J. (2000), Controlling - prezentacja i analiza przypadków, AE, Wrocław.
 10. Mońka J. (2001), Za i przeciw budżetowaniu, http:/ /www.columb-controlling.com/controlling_w_teorii/ artykuły / artykul2.htm.
 11. Myddelton D. (1996), Rachunkowość i decyzje finansowe, PWE, Warszawa.
 12. Nowak E. (1996), Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 13. Nowak E. (red.), (1999), Budżetowanie kosztów, ODDK, Gdańsk,
 14. Sekuła Z. (1994), Planowanie a controlling, "Przegląd Organizacji".
 15. Sierpińska M., Niedbała B. (2001), System controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie, AE, Kraków.
 16. Stoner J.A.F., Wankel C. (1994), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 17. Szychta A. (2000), Kiedy budżetowanie operacyjne przynosi korzyści? , "Rachunkowość" , nr 8.
 18. Szychta A. (2000), Kierunki rozwoju budżetowania operacyjnego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 6.
 19. Szychta A. (2000), Roczne budżetowanie operacyjno-finansowe a alternatywne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem, referat na Konferencję Katedr Rachunkowości, Spała.
 20. Świderska G.K. (red.), (1997), Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa.
 21. Vollmuth H.J. (1996), Controlling: planowanie, kontrola, zarządzanie, Placet, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu