BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brojak-Trzaskowska Małgorzata, Rzążewska Aneta
Title
Controlling jako przejaw aktywności innowacyjnej współczesnych przedsiębiorstw
Controlling as a Sign of Modern Enterprises Innovative Activity
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 227-234, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Controlling, Zarządzanie innowacyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Projekty innowacyjne, Przetrwanie przedsiębiorstwa
Controlling, Innovative management, Enterprise innovation, Enterprise development, Innovative Projects, Enterprise survival
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono pojęcie innowacyjności oraz sfery aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Następnie przedstawiono innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik ich rozwoju. Na zakończenie zdefiniowano controlling i zaproponowano jako antidotum na problemy współczesnych przedsiębiorstw.

Nowadays enterprise survival, its development and competitive advantage mostly depend on inspiring innovative projects, that should not be concentrate on products or processes, but every area of enterprise functioning. Present methods become less efficient. New management conceptions can be very helpful in increasing incomes and financial potential. Controlling ensures profitability and solvency. Moreover, controlling can provide enterprises with its survival on markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bogdanienko J. (2002), Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń.
 2. Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa.
 3. Goliszewski J. (1993), Controlling - system koordynacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" , nr 8-9.
 4. Grzywacz W. (1995), Metodyka polityki gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Szczecinie, Szczecin.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 6. Hornby A.S. (1998), Oxford Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press.
 7. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B. (2000), System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, AE, Katowice.
 8. Kossowska M., Sołtysińska I. (2002), Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.
 10. Machaczka J. (2001), Podstawy zarządzania, AE, Kraków.
 11. Major A. (1998), System controllingu w przedsiębiorstwie, Semper, Warszawa.
 12. Nahotko S. (2000), Podstawy kontrolingu finansowego, Bydgoszcz.
 13. Nowak E. (1996), Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 14. Penc J. (1998), Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firm, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 15. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu