BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drzewiecki Jakub
Title
Możliwości wykorzystania modelu biznesowego Dyrygenta na przykładzie firmy z sektora zarządzania nieruchomościami
The Opportunities of Application of Conductor Business Model in a Real Estate Management Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 235-245, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Praktyka zarządzania, Model przedsiębiorstwa
Real estate management, Enterprise management, Management practice, Model of enterprise
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania formuły modelu biznesowego w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Wykorzystano klasyfikację modeli biznesowych zaproponowaną przez K. Obłoja. Przedmiotem rozważań jest przedsiębiorstwo z sektora zarządzania nieruchomościami, którego funkcjonowanie oparto na modelu biznesowym Dyrygenta. Omówiono także charakterystyczne cechy tego konkretnego modelu biznesowego w świetle zmian zachodzących w analizowanym przedsiębiorstwie.

The goal of the article is to show the opportunities of application of business models in real estate management. The article is based upon the classification of business models proposed by Obłój, with focus on the Conductor model. The article also describes an example of a company operating in the real estate management sector and using the Conductor model. The paper contains specific features of this business model according to changes occurring in the described company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bossidy L., Charan R. (2004), Business Supermodels; What Should You Change and What Should You Keep in Your Organization? , "CIO", Nov 15, vol. 18, iss. 4.
 2. Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet.
 3. Grajewski P. (2003), Koncepcja struktury organizacji procesowej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora".
 4. Hamel G. (1996), Strategy as Revolution, "Harvard Business Review", July-August.
 5. Koźmiński A.K., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 6. Magretta J. (2002), Why Business Models Matter? , "Harvard Business Review", May.
 7. Niemczyk J. (2005), Układy outsourcingowe, materiały niepublikowane.
 8. Niemczyk J., Drzewiecki J. (2005), Modele biznesowe w zarządzaniu, materiały w druku.
 9. Obłój K. (2002a), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 10. Obłój K. (2002b ), Model innowacyjny do bólu, "CXO" , wrzesień.
 11. Porter M.E. (1985), Competetive Advantage, Free Press.
 12. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 13. Skawińska E. (red.), (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, PWN, Warszawa-Poznań.
 14. Slywotzky A., Morrison D.J., Andelman B. (2000), Strefa zysku, PWE, Warszawa.
 15. Stańczyk-Hugiet E. (2004), Ujęcie procesowe a przewaga konkurencyjna, [w:] Management Forum 2020, red. I. Engelhardt, M. Brojak- Trzaskowska, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 16. Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa.
 17. Wolanin M. (1999), Zarządzanie nieruchomościami. Zbiór przepisów prawnych z omówieniem, Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu